W sieci ICONNECT obowiązują dwa rodzaje umów na usługę dostępu do sieci Internet.

  • Umowa na czas 24 miesięcy
  • Umowa na czas nieokreślony

W przypadku umowy na okres 24 miesięcy, kwota abonamentu jest o 20zł niższa, niż w przypadku umowy na czas nieokreślony.

W przypadku chęci rozwiązania umowy, w każdym przypadku obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy zawartej na czas 24 miesięcy przed jej upływem wiąże się z koniecznością pokrycia różnicy w wysokości kwoty abonamentu, w porównaniu do stawki z umowy na czas nieokreślony, pomnożonej przez ilość niewykorzystanych miesięcy do końca 24 miesięcznego okresu.